Reserverings- en huurvoorwaarden

1. Huurwoning

De woning wordt het hele jaar door verhuurd, van begin mei t/m half september van zaterdag tot zaterdag. In de andere maanden is het, na overleg, mogelijk het huis ook voor een weekend of een midweek te huren.
Aankomsttijd ligt tussen 16.00 uur tot 19.00 uur, vertrektijd voor 10.00 uur.

Het gehuurde huis mag niet betrokken worden met meer mensen dan overeen-gekomen in het huurcontract. Huisdieren zijn niet toegestaan. Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein. Constatering van een van hiervoor genoemde overtredingen, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

De eindschoonmaak van het huis is verplicht, hiervoor wordt 85,00 euro in rekening gebracht. Deze kosten worden verrekend met de borg. Als u twee weken aaneengesloten huurt en u wenst een tussentijdse schoonmaak, dan dient u dit aan te geven bij de sleutelbewaarder en met haar een afspraak te maken, wanneer en hoeveel uur.

Toeristenbelasting is verplicht en bedraagt 0,65 eurocent per persoon per nacht. Dit wordt verrekend met de borg.

2. Reserveren

Om te reserveren kunt u het reserveringsformulier invullen en per mail opsturen naar de eigenaar (info@ardechevakantiehuis.com). Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur.

3. Betalingen

In deze factuur wordt een voorschot gevraagd van 25% over de totale huursom. De factuur dient u binnen 14 dagen na de verzenddatum van de bevestiging/factuur aan ons voldoen.

Er wordt van u een waarborgsom gevraagd, deze bedraagt 300,00 euro.

Uiterlijk 6 weken voor de datum van uw aankomst moet de waarborgsom en de overige 75% van de huursom zijn overgemaakt op ons rekeningnummer. Nadat het volledige bedrag is betaald ontvangt u de verdere bescheiden (adres, route en informatie over de sleutel tot het huis).

De waarborgsom wordt uiterlijk 2 weken na uw vertrek uit het gehuurde huis teruggestort, na aftrek van de schoonmaakkosten, toeristenbelasting en eventuele kosten voor breuk, beschadiging, etc.

4. Annuleringen

Annuleringen, om welke reden dan ook, moeten telefonisch aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd.

Als u annuleert, bent u:

  • tot 8 weken voor uw aankomst 25% van de huur verschuldigd;
  • tussen 6 en 8 weken voor uw aankomst 50% van de huur verschuldigd;
  • tussen 4 en 6 weken voor uw aankomst 75% van de huur verschuldigd;
  • binnen 4 weken voor uw aankomst 100% van de huur verschuldigd.
  • Wij adviseren u om zowel een annuleringsverzekering als een reisverzekering af te sluiten.

Als wij helaas moeten annuleren, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. In een dergelijke situatie zal restitutie van het aan ons betaalde bedrag plaatsvinden, zonder aftrek van de door ons gemaakte kosten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terug te vorderen bedrag.

5. Aansprakelijkheid

De huurder/bewoner is volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door zijn schuld of door schuld van diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis verblijven. Alle schade aan het gehuurde vakantiehuis, inventaris en/of meubilair dient te worden gemeld bij de eigenaars. De vervang- en/of herstelkosten zijn voor rekening van de huurder.
De eigenaars hebben het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden.

De eigenaars, zijn niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van schade of ongevallen ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medebewoners en/of eigendommen, in of nabij het gehuurde huis.

Indien wij door overmacht gedwongen zijn een huurcontract te moeten annuleren, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

Belangrijk: Het gebruik van het zwembad is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurders. De eigenaars zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor ongevallen. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen in en om het zwembad!

De huisbewaarder zal met u een controle doen, na uw verhuurperiode en bij de teruggave van de sleutel. Evt. geconstateerde schade zal worden genoteerd en door u ondertekend. Als u vroeg wilt vertrekken, kan dit ook de avond van te voren geschieden, dit dient u door te geven aan de sleutelbewaarder.

6. Aantal personen

Het is niet de bedoeling ons huis te huren met meer dan 6 volwassen personen. Dit huis is minder geschikt voor kleine kinderen en/of minder validen.

7. Klachten

Mocht u onverhoopt klachten hebben over uw accommodatie dan dient u die allereerst te melden bij de eigenaar via e-mail. Deze zal proberen om tot een oplossing te komen. Klachten achteraf, dus na de huurperiode, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

8. Schade

De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade aan de gehuurde accommodatie en de daarbij behorende zaken en inventaris. In het voorkomende geval dient de huurder de kosten terstond en geheel aan de eigenaar / beheerder te voldoen. Met name het zwembad, mag in geen geval met scherpe voorwerpen in aanraking komen. De liner (zwembadzeil) is kwetsbaar. Huurders die schade en dus lekkage aan het zwembad veroorzaken, dienen 1500 euro ter plekke te voldoen.

9. Overige

Linnengoed zoals dekbedden, hoeslakens, slopen, dekbedovertrekken, keukenlinnen en handdoeken zijn aanwezig. Dit is bij de huursom inbegrepen. Badlakens dient u zelf mee te nemen. Verder is bij de huurprijs inbegrepen: kosten voor elektriciteit, gas, water, digitale tv-schotel ontvangst (u hoeft de Nederlandse zenders niet te missen), hout voor open haard en terraskachel en Wifi.

Voor verwarming wordt extra 70,00 euro per week in rekening gebracht.

Uw afval kunt u kwijt in de containers aan het begin van de weg. Papier, glas, karton en plastic afval dient u apart in de containers in Dunière te deponeren. Richting Duniere, eerste weg links, u ziet deze containers aan uw rechterzijde.

Op de dag van vertrek dient het huis, de zomerkeuken en de terrassen veegschoon achter te laten, d.w.z.: De zomerkeuken en huiskeuken zijn opgeruimd, de BBQ is schoon, de vaat is afgewassen, afgedroogd en opgeruimd, de koelkasten zijn leeg en schoon gemaakt. Alle etenswaren zijn verwijderd. Vuilnisbakken zijn geleegd, volle vuilniszakken zijn weggebracht, de bedden zijn afgehaald, dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde. De vloeren zijn aangeveegd of gestofzuigd.

Wij stellen ons huis beschikbaar om uw vakantie te vieren, de Ardèche te ontdekken en te genieten van alles wat Frankrijk te bieden heeft.
Wij gaan er van uit dat u met respect omgaat met dit huis en zijn inboedel.

10. Belangrijk

Tot slot voor alle mensen die thuis een gewoon riool hebben:

Dit huis loost zijn afvalwater op een Fosse Septique; een septic tank waarin het water door bacteriële afbraak wordt gezuiverd. Wees lief voor deze bacteriën!

Gebruik daarom geen chloorhoudende schoonmaakmiddelen, wees zuinig met scherpe schoonmaakmiddelen (geen gootsteenontstopper) en gooi niets anders dan ‘normaal’ menselijk en huishoudelijk afval in de WC en gootsteen.

Vette pannen eerst met keukenpapier uitvegen.